rijsoord banner

- Ridderkerk, 23 April. Woensdagavond j.l. werd de eerste paal geslagen voor den bouw van het nieuwe Gemeentehuis met Post- en Telegraafkantoor, alhier.
- Van den heer G.H. de Zeeuw, lokker alhier, is door het Rijk tegen schadeloosstelling overgenomen een aan tuberculose lijdend rund.
- Donderdag slaagde te 's-Gravenhage voor het onderwijzersexamen mej. A. den Hoed alhier.
- Ernstig ongeval - De 21-jarige dienstbode P.E. Huijser, overkwam jl. Dinsdag een zeer ernstig ongeval. Dienstbaar bij den heer Zwiers, Deurwaarder alhier, zou zij gaan zien naar een hulp-schoorsteentje op het dak, waartoe zij met een trap op het dak klom. Toen zij op het dak was, hield ze zich vast aan het schoorsteentje, dat afbrak en zij van het dak viel en ten slotte op den grond terecht kwam. Ernstig inwendig gekwetst werd zij naar de ouderlijke woning te Barendrecht vervoerd, alwaar zij aan de bekomen kwetsuren na ankele uren is overleden.
- Woensdagmorgen j.l. geraakte het 6-jarig zoontje van Jan Stok aan de Havenkade op het Dorp, speleden in de Haven. De heer C.L. begaf zich te water om hem te redden, doch vruchteloos bleven zijn pogingen. Gelukkig kwam er meer hulp opdagen en werd de drenkeling met haken opgehaald. Hoewel moeielijk, mocht het toch gelukken hem uit zijn bewusteloozen toestand op te wekken.

- Bolnes, 23 April. Tot onderwijzeres aan de Chr. School op het dorp alhier, hoofd de heer C. Klomp, is benoemd mej. A. Outermans te Rotterdam, leerling van de Koningin Wilhelmina Kweekschool te Rotterdam.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 24-04-1909 (no. 3255)