rijsoord banner

Froukje Wartena.
Ernstig ziek.


De 74-jarige Larensche kunstschilderes Froukje Wartena is ernstig ziek.
Zij is in het Pius Ziekenhuis te Harderwijk opgenomen.
Uit den kring van Larensche schilderessen, mej. van der Willigen, de dames [Christina Rudolphina, 1874-1947] van Pesch e.a. was zij een bekende figuur.
Mej. Wartena was nog aanwezig op de begrafenis van mejuffrouw [Christina Abigael, 1850-1931] van de Willigen.

De Bel 22-9-1931