rijsoord banner

- Rijsoord, 24 Februari. De landbouwer H. Maaskant, wonende te Hendrik-Ido-Ambacht, reed Woensdagmorgen jl. met een voer lijnzaad door onze gemeente. Op de hoogte van den korenmolen gekomen, gleed een der zakken van den wagen. Nadat deze overgestort was, wilde M. weer verder rijden, doch de paarden werden schichtig en sloegen op hol. M. viel van den wagen en de beide zijwielen gingen hem over den buik. De paarden met den wagen achter zich liepen nog een eind door en bleven al spoedig staan. M. werd opgenomen en in de woning van M. v.d. Vorm gedragen. Onze geneesheer was spoedig present en wonder boven wonder kon deze voorloopig constateeren, dat M. geen inwendige kneuzing had opgeloopen. Het is onbegrijpelijk, dat M. niet dood is opgeraapt, als men weet, dat de bazaltsteenen langs de tramlijn, waarover de wagen is geslingerd, alle gezakt zijn.

- (advertentie) Gevraagd tegen MEI of eerder: Een flinke Boerendienstbode. Zich te vervoegen lieft in personen of franco brieven te zeneden aan A.L. MOLENDIJK, "Paradijshoeve", Ridderkerk.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 25 februari 1905 (28e jg. No. 2823)