rijsoord banner

- Rijsoord, 10 December. Door vele belanghebbenden zal een adres tot den Directeur-generaal der Posterijen gezonden worden waarin wordt aangedrongen op eene betere regeling der postbestellingen en op eene gelijkstelling van alle wijken.

- Zwijndrecht, 10 December. Tot Hoofd der Openbare School voor zwakzinnigen te Arnhem is benoemd de heer J. van Woerkom, Onderwijzer te 's-Gravenhage en zoon van het gewezen Hoofd der Openbare School te Groote Lindt.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 11 December 1907 (30e jg. No. 3114)