rijsoord banner

- Rijsoord, 5 Juni. Door den heer C. Vegt, bouwkundige te Barendrecht, werd Zaterdagmorgen j.l. voor rekening van den Kk. van der Linden Jz. te Barendrecht aanbesteed, het bouwen van eene Burgerwoning met schuur op een terrein, gelegen aan den Dordtschen Straatweg alhier.
Voor perceel 1 (metselwerk) was ingeschreven door J. Brand te Dubbeldam voor f 270; G. Visser te Papendrecht voor f 2527; I. van der Wulp te Heinenoord voor f 2120; Gt. Pijl te Oud-Beierland voor f 2115; P. van der Wulp te Heinenoord voor f 2110; Jb. Onderdelinden te Heerjansdam voor f 2100; J. in 't Veld te H.-I.-Ambacht voor f 2075; A. Boender te Oud-Beierland voor f 2060; L. Velthuizen, alhier voor f 2020; P. Jiskoot te Barendrecht voor f 2010,--.
Voor perceel II (timmerwerk) was ingeschreven door G. de Haan te Dordrecht voor f 3660; A. van der Plaat te H.-I.-Ambacht voor f 3590; C. Molendijk te H.-I.-Ambacht voor f 2760; G. Bulsing Gz te Ridderkerk voor f 2730; G. Bestebreurtje Pz., alhier voor f 2710; G. Kooijman te Heinenoord voor f 2650; A. in 't Veld te Dubbeldam voor f 1655.
De laagste inschrijver voor het timmerwerk verzocht, zijn biljet te vernietigen, aangezien bij "abuis" was.
- Dubbeldam, 35 Juni. Maandagmiddag hield het Leger des Heils te Dordrecht eene openlucht[...]

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 06-06-1906