rijsoord banner

- Ridderkerk, 5 Juli. Drink-Waterleiding.
Door de Vereeniging voor Waterleidingsbelangen in Nederland, Secretariaat Gouda, Voorzitter de heer Drost, ingenieur-onderdirecteur der gemeentelijke waterleiding te Amsterdam, werd, na afloop der door hen op den 27 Juni j.l. gehouden 9e algemeene vergadering te Dordrecht, des middag ten 2 uur, begunstigd door vrij goed weder, een boottocht ondernomen van Dordrecht naar de gemeente (Slikkerveer), waar de werken der waterleiding werden bezichtigd, toegelicht door de heer Hazen, gewezen adviseur, die op vele eigenaardigheden van het Jewell-filter-systeem wees en daar bij vele belangwekkende mededeelingen deed aangaande de werking der voor filters en de zuivering van het water door slechts zeer geringe hoeveelheden aluin. De heer Prins, opzichter der waterleiding, vertegenwoordigde hierbij, Burgemeester en Wethouders dezer gemeente, en b...(?) namens hen de vereeniging eenige verfrisschingen aan, die dankbaar werden aanvaard.
Te circa half vijf werd de terugtocht naar Dordrecht ondernomen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 10 juli 1907 (30e jg. No. 3070)