rijsoord banner

- Ridderkerk, 24 October. De feestelijke herdenking van het tienjarig bestaan der Letterlievende Vereniging "Cremer", gisteren avond alhier gehouden, us uitmuntend geslaagd.
Het zeer uitvoering verslag, te laat ontvangen om in het nummer van heden opgenomen te worden, volgt a.s. Woensdag.

- Rijsoord, 24 October. De heer W.A. Brand, als kweekeling werkzaam aan de school met den bijbel alhier, is thans benoemd tot onderwijzer aan die school.

- Bolnes, 23 October. De heer A. Gravestein alhier, legde heden te 's-Hage met goed gevolg het examen voor onderwijzer af.

- Zwijndrecht, 24 October. bedankt voor het beroep naar de Ned. Gereformeerde gemeente (doleerende) te IJlst, door ds. Knol, predikant bij die gemeente alhier.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 25 oktober 1890 (13e jg.)