rijsoord banner

Rijsoord, 25 Maart. Zooals te verwachten was, waren Zondag jl. van heinde en verre honderden nieuwsgierigen naar ons plaatske gekomen, om de ruine van den brand in oogenschouw te nemen. Doch onder de talrijke bezoekers waren er ook velen die meer kwamen, om van de zoogenaamden "brandkermis" te genieten tenminste eenigen waren er onder, die hun brandende maag terdege gebluscht hadden. Dit alles verwekte natuurlijk meer dan eens een volksoploop. Daarbij kwam nog, dat op den Straatweg tusschen jongens uit H.-I. Ambacht en alhier meer dan eens eene vechtpartij ontstond, waarbij de voorbijgangers gevaar liepen, door steenen getroffen te worden, welke door het kabaalmakend spes patria als projectielen gebruikt werden.

woensdag 26 maart 1902 (25e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2520