rijsoord banner

- Rijsoord, 12 Maart. Ds. W. Lamers te Goes eertijds predikant alhier, komt voor op het drietal voor de Ned. Herv. kerk te Kralingen.

- De heer C. Stok heeft een schaap, dat voor eenige weken twee jongen ter wereld bracht. Het eene werd in alle liefde door de moeder aangenomen, terwijl het andere door haar verstooten werd. De "verstooteling" werd door den goeden zorg van de familie Stok met de zuigflesch gelaafd. Doch wat gebeurt? Als gewoonlijk wilde men het laten zuigen, doch ziet, het weigert volstrekt te drinken. Men doet nieuwe melk in de flesch, maar al weer mis. Dit herhaalt men nog een paar keer, doch, het lam blijft weigeren. Men zet het weer in het hok bij de moeder en ziet, de weerspannige moeder laat toe, dat haar tweede kind ook bij haar zuigt.

- De heer J.C. De Back, hoofd der openbare school, is als deskundige benoemd in het vak "natuurkennis" bij de a.s. onderwijzersexamens te 's-Gravenhage.

woensdag 13 maart 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2412