rijsoord banner

- In het kleine dorpje Bushey, in Engeland, heeft zich in de laatste jaren onder leiding van zekeren professor Herkomer eene soort van kunstkolonie gevormd, die zich in bijzonderen bloei mag verheugen. De heer Herkomer, die daar zijn buitenverblijf had, begon daar onderricht in schilderen, etsen, graveeren, houtsnijden enz. te geven, zonder eenige betaling daarvoor te vorderen. Spoedig nam het aantal leerlingen toe. Ateliers, werkplaatsen, smederijen verrezen wel dra en geld om de onderneming te steunen, werd ruim schoots verstrekt. Ook vrouwelijke leerlingen werden toegelaten.

Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier 02-5-1888