rijsoord banner

Dames-Schilderklasse.
Bij genoegzame deelname zal genoemde gelegenheid tot SCHILDEREN in ,OLIEVERF, AQUARELLEEREN. PASTEL- en FUSAINTEEKENEN na de Zomervacantie voortgezet worden van 1 Nov. tot 1 Mei.
Dames, die daarvan gebruik wenschen te maken, worden verzocht daarvan vóór 1 Juni a.s. kennis te geven.
Inlichtingen bij J.P. Revers, Boekh.

De Dordrechtsche Courant, 1896-04-05; p. 2