rijsoord banner

Rijsoord, 5 Februari. Gaf dezen winter met veel gezicht op ijs geen gelegenheid tot schaatsenrijden, de sneeuw maakt het een beetje goed. Jl. Zondag en eergisteren, Woensdag, werd dan ook druk gebruik gemaakt van het arren. Van heinde en verre was men naar het middelpunt Rijsoord komen arren om in het koffiehuis van Van Warendorp alhier een oogenblikje uit te rusten en zich te vermaken. We telden op een oogenblik misschien wel tweehonderd arresleden of tikkers.

zaterdag 6 februari 1897 (20e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1985