rijsoord banner

- Rijsoord, 17 Mei. Ten einde te voorkomen, dat de tramdijk of dito baan geregeld beschadigd wordt, is bij aanplakking ieder gewaarschuwd tegen het beschadigen door klimmen of beloopen der spoorbaan of dijk, hetwelk strafbaar is volgens art. 162 der strafwet.

- Hendrik-Ido-Ambacht, 17 Mei. Door het voortdurend toestroomen van leerlingen naar de Bijz. School moet deze weer met een lokaal worden vergroot. Dit lokaal zal verrijzen op de plaats waar nu het woonhuis van het hoofd der school ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 18 mei 1904 (27e jg. No. 2742)