rijsoord banner

Te Rijsoord (gem. Ridderkerk) vinden thans alle handen volop werk, ook voor den naderenden winter. Veel vlas is daar aangekocht. Alleen de heer C. van Nes heeft ongeveer 377 gemeten of 46 schepen vlas ter bewerking. Genoemde heer is dan ook de grootste vlasboer in Nederland.