rijsoord banner

- Rijsoord, 13 Mei. Aan den heer C. Van Nes, vlasboer alhier, is op zijn verzoek vergunning verleend, dit jaar reeds, vanaf 15 Mei, vlas te rooten in de boezem "de Waal". Naar wij vernemen, is hij voornemens daarvan gebruik te maken met 25 bakken, elk inhoudende ongeveer 1000 K.G. vlasstroo. Vinde dit voorbeeld ruime navolging! Klagen over de slechte tijden, praten over verbeteringen, dit brengt niets verder, maar handelen! En dan mogen wij naar onze vaste overtuiging, op ondervinding rustend, voor onze vlasindustrie heil verwachten van de toepassing der Kortrijksche rootmethode, waartoe het boezemwater in Waal en Devel zich uitmuntend leent.

- Het kind van C. De H., alhier had jl. Maandag het ongeluk in een sloot te vallen, die pas was schoongemaakt. Het ging dus zoo gemakkelijk niet het kind te redden, maar het lukte toch. De kleine kwam er met den schrik en een nat pak af.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 15 mei 1895 (18e jg.)