rijsoord banner

- Rijsoord, 15 Juli. Door den heer Jb. Velthuizen, bouwkundige alhier, werd Vrijdagavond jl. bij enkele inschrijving aanbesteed het bouwen van een woonhuis met schoenmakerswinkel in de Kikkerseeg, waarvan het metselwerk werd gegund aan den heer L. Velthuizen, het timmerwerk aan den heer P. Bestebreurtje en het schilderwerk aan den heer J. den Hartigh, allen alhier.

- Door het polderbestuur van de polders Heerjansdam, Rijsorod en Strevelshoek is het metselwerk, hetwelk ontstaat door het inbrengen van een nieuwen ketel in het stoomgemaal aan den Waalweg, gegund aan den heer L. Velthuizen alhier.

- Zaterdagavond had de vrachtrijder B.v.V. alhier met een zijner paarden een ernstig ongeluk. Voor een wagen met hooi gespannen, schrok het dier op het onverwachts, het begon te steigeren en achteruit te loopen, waardoor de dissel hem in het lichaam drong. Het ongelukkige dier was spoedig daarop dood.

- Was de verwachting der appel- en pereboomen groot, zoodat men over het algemeen rekende op eene rijke opbrengst, die verwachting zal niet ebwaarheid worden, aangezien de meeste vruchten afvallen. De veldvruchten, zooals vlas, tarwe, gerst, haver, boonen en erwten staan mooi. Het koren begint reeds "aan te slaan", erwten en boonen zetten mooie vruchten. De winteraardappelen, welke door den aanhoudenden regen in het koude voorjaar veel geleden hebben, komen door het droge weer nog aardig bij.

- In het Dordrechtsch Nieuwsblad van 14 Juli 1902 komt eene juiste beschrijving voor over ons drinkwater uit den boezem "de Waal", waarvan de waarheid door ieder ten volle zal beaamd worden en welk bericht wij zoo vrij zijn, woordelijk weer te geven.
Rijsoord en zijn drinkwater.
Hedenmorgen werd er door een bewoner van Rijsoord een flesch op ons bureau gedeponeerd, gevuld met een groene vloeistof, waarin allerlei ongerechtigheden ronddreven en waaraan een insecto- en bacterioloog ontegenzeglijk zijn hart zou hebben opgehaald. Men gaf ons te raden wat het was. Wij aan het opsommen: Een scheidkundige oplossing, waterverf, een drankje, limonade, olie ... Niet van dat alles! Ongeloovig schudden wij het hoofd toen de brenger van de flesch ons mededeelde, dat het Rijsoords drinkwater was, geschept uit de vaart, waaruit heel Rijsoord consumeert. Daar weer geen reden hebben om aan de betrouwbaarheid van onzen zegsman te twijfelen, mag deze toestand in hooge mate onhygiƫnisch genoemd worden en bepaald gevaarlijk voor de gezondheid. Men denke niet, dat de groene kleur een gevolg is van het glas, want men koos met opzet een witte flesch om er de vloeistof in te doen, die van alels wat heeft behalve van drinkwater. Behalve een laag bezinksel op den bodem van allersmerigst moddergehalte, drijft aan de oppervlakte een vieze groene vetmassa, die den dorstigste onder de dorstigen zou weerhouden zijn lippen er aan te zetten. En door de geheele flesch, voor zoover men met den blik er in kan dringen, want de vloeistof is ondoorzichtbaar, ziet men legio waterdiertjes als in een vuil aquarium ronddartelen. Nu kan men wel zeggen: kook uw drinkwater! Maar wie zulk een vloeistof kookt, loopt veel kans brij te eten. Het wordt hoog tijd dat, dat het Rijsoordsch Dagelijksch Bestuur zich de zaak aantrekt en voor goed rinkwater zorgt, door de gemeente b.v. bij de Zwijndrechtsche waterleiding te laten aansluiten. In ieder geval is het bestendigen van den toestand onverantwoordelijk, en het geneeskundig staatstoezicht heeft hier alle reden tot inmenging.

woensdag 16 juli 1902 (25e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2552