rijsoord banner

Rijsoord, 5 Mei. Door den Hoogen Raad werd Maandag j.l. verworpen het cassatieberoep van een notaris te Dordrecht, door de rechtbank aldaar veroordeeld tot f 5 boete, wegens het als onderhoudsplichtige van het z.g. "Kerkepad" alhier niet zorgen, dat binnen bepaalden tijd eenige aangewezen werken waren afgemaakt, in welke zaak twee cassatiemiddelen waren voorgesteld, bewerende a. dat de toegepaste artikelen der betrekkelijke verordening verbindende kracht misten, omdat daar bij ten onrechte in plaats van burgemeester en wethouders een ondergeschikt beambte zelfstandig met een aangewezen taak zou zijn belast, en b. dat, aannemende, dat die beambte niet zelfstandig handelde, B. en W. zelven de te verrichten werkzaamheden hadden moeten aanwijzen; welke beide middelen ongegrond werden verklaard.

- Woensdag j.l. mocht W. Turenhout den dag herdenken, waarop hij vóór 25 jaar in dienst trad van den heer B.K. Aalbers.

- Slikkerveer, 4 Mei. Heden had op de werf der firma P. Boele Pz. een ernstig ongeluk plaats. Een 21-jarig werkman M. Slotboom moest een ijzeren plaat aan boord van een in aanbouw zijnd schip brengen. Door een ongeluk viel de plaat en kreeg hij die op zijn voet. Hevig inwendig gewond was de voet. Hij kon onmogelijk naar huis loopen, zoodat hij per rijtuig naar zijne woning ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 6 mei 1905 (28e jg. No. 2843)