rijsoord banner

- Rijsoord, 9 April. Scheen het op den avond van den eersten Paaschdag, dat de kalme rust in ons rustig plaatske door een paar levenmakers op minder vreedzame wijze verstoord zou worden, de tweede Paaschdag kenmerkte zich door en recht gezellige drukte, welk werd veroorzaakt door de vele wandelaars, fietsrijders en hen, die voor plezier eens per as een toertje maakten. En - Rijsoord is en blijft op die dagen als het ware het lokpunt voor de stedelingen. De aangename ligging en het prachtige vergezicht op het balkon van het Rijsoordsche koffiehuis werken zeker daartoe mee.

- De hier bestaande Christelijke Zangvereeniging "Zingt den Heere" gaf op den avond van dden tweeden Paaschdag eene goed geslaagde uitvoering.

woensdag 10 april 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2420