rijsoord banner

Eenige Amerikanen die in Rijsoord (gem. Ridderkerk) hun winterverblyf hielden om schetsen te maken van bet Hollandsch sneeuwen ysvermaak en van het echte Hollandsch-winterlandschap, hebben hun doel niet kunnen bereiken, daar sneeuw noch ijs dezen winter te zien waren. En daar dit ook niet meer te wachten is, zijn zij heden van hier vertrokken om hun tenten elders op te slaan.

Rotterdamsch Nieuwsblad 01-03-1898