rijsoord banner

- Rijsoord, 20 October. In het verslag van het Ressort Rijsoord der afdeeling Ridderkerk van het "Groene Kruis" is verzuimd te melden, dat tot afgevaardigden naar de Afdeelingsvergadering op Maandag 23 October a.s. zijn aangewezen de tien heeren, welke het ressort indertijd reeds vertegenwoordigd hebben. Dat zijn de heeren: J.G. de Zeeuw, S. Sleeswijk Visser, J. Laaij, J.J. van den berg, J.C. de Back, Jb. de Koning, J. Klootwijk Pz., B.K. Aalbers, A.R. van Nes Cz. en W.H. Lenselink.
- Het geschenk, hetwelk de heer Joh.s Besterbeurtje Gz. ontving, is hem niet aangeboden door de gezamenlijke postboden, in IJselmonde ende Hoeksche Waard, maar door de afdeeling Ijselmonde van de Vereeniging "De Post".;

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 21 October 1905 nr. 2891 (28e jg.)