rijsoord banner

- Rijsoord, 21 Augustus. De heer Van Griethuijsen te Delft, candidaat tot den Heiligen Dienst, hoopt Zondagmorgen a.s. de godsdienstoefeningen in de Ned. herv. Kerk te leiden.
- Bolnes, 21 Augustus. Jl. Zaterdag had er op de werf der firma Gebs. Pot alhier een ernstig ongeluk plaats. Te half vier 's middags ongeveer had de werkman C.H. uit Ridderkerk het ongeluk, dat een stukje ijzer met groote kracht in zijn linkeroog vloog. Hevig bloedende werd de man gebracht, na voorloopig verbonden te zijn, naar den geneesheer Dr. A.C. Moulijn alhier. Deze bevond de wond zeer ernstig, en raadde aan onmiddellijk overbrenging naar het Ziekenhuis te Rotterdam. Per rijtuig werd de man, die veel pijn leed er heen gebracht. Vermoedelijk zal de man het gebruik van dat oog wel moeten missen. Het is te hopen dat 't niet zoo is.
- Zwijndrecht, 21 Augustus. Mej. H.H. Mulder Onderwijzeres aan de Openbare School no. 1 (Hoofd de heer J.M. Hoffmann) is benoemd tot Onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Tjamsweer (Gemeente Appingedam).
- Mej. E. van Namen alhier is benoemd tot Onderwijzeres aan de nieuw te bouwen Chr. School te Groote-Lindt.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 22-08-1906