rijsoord banner

- Rijsoord, 15 Januari. Verleden Vrijdag gleed de dochter van G.Z. uit en viel met haar hoofd op den kant van een regenbak. Zij werd bewusteloos binnen gedragen en bleek een vrije diepe wond aan het voorhoofd bekomen te hebben. Onmiddellijk werd haar geneeskundige hulp verleend. Een oogenblik later had de vrouw van H.IJ. het ongeluk te vallen en zich ernstig aan net bovenbeen te bezeeren.

- Jl. Donderdagnacht ontdekte onze nachtwaker H. Van Gameren brand in den droogput van den heer P. De Koning. Hij spoedde er zich haastig heen en wekte de bewoners, waarop weldra het begin van brand was gebluscht. Dat men toch nauw acht geve op die droogputten. Zoo licht ontstaat er gevaar door, als alles niet uitgedoofd is.

woensdag 16 januari 1895 (18e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1772