rijsoord banner

Rijsoord, 26 Maart. Men schijnt te meenen dat wij bewoners van het eiland IJselmonde al bijzonder belust zijn op het: "Schilder, ik wou mij zelf eens zien", enz. Pas toch is er een photograaf in het westelijk deel van het eiland ontmaskerd, of daar komt een andere op voor het oostelijk gedeelte, die hier met zijn kruistocht een begin maakte. Verleden week verraste de heer Maas, zoo noemt zich de man, ons met een vloed prospectussen, vermeldende zijne kunstvaardigheid. In den tijd van drie kwart uur zouden wij in het bezit zijn van 4 portretten, a raison van twee gulden, allerprachtigst uitgevoerd door zijne machine, genaamd de snel-photograaf. Als proeve van werkzaamheid kon men een reeks portretten in een album bewonderen. Verscheidene gegoede ingezetenen wilden profiteeren van de schoone gelegenheid, om zich voor een schuitje voervoudig en dat nog wel in huiselijke omgeving afgebeeld te zien. Men bespaarde de reiskosten naar de stad enz. helaas! hoe ontnuchterd was de werkelijkheid. In plaats van het beloofde kabinet-portret, vier stukjes ruw afgewerkt blik, waarop men moeite had zijn facie goed te onderscheiden. Snel werkt het toestel dat is waar, maar of het juist werkt, de geportretteerden zelf zullen het best daarover een oordeel kunnen vellen.
Voor het geval de heer Maas zijne werkzaamheden in deze streken mocht voortzetten, leek ons bovenstaande illustartie op de door hem te verspreiden circulaires niet overbodig. Men eische eenvoudig merk en etiquet, d.w.z. de photografiƫn moeten beantwoorden aan die uit het door den snel photograaf vertoonde album en dan betalen.

woensdag 27 maart 1895 (18e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1792