rijsoord banner

- Rijsoord, 24 Augustus. Dinsdag 28 Augustus a.s. des morgens van 10 tot 11 uur zal er ten huize van den heer G. Flohil, arts, gelegenheid bestaan tot kostelooze inenting en herinenting.
- Het tweejarig dochtertje van A. Sintnicolaas werd Donderdagmorgen jl., zonder dat de voerman er eenige schuld aan had, door een wagen, bespannen met twee paarden, aangereden, waardoor het eenige lichte kneuzingen aan een der beentjes bekwam.
- Bij het overgangsexamen aan de Rijkstuinbouwwinterschool te Boskoop, Woensdag gehouden in o.m. geslaagd B.J. Aalbers alhier.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 25 augustus 1906 nr. 2979 (29e jg.)