rijsoord banner

- Rijsoord, 31 Januari. A.s. Donderdag, den 2 Februari, zal voor het departement "Overmaasche Dorpen" der Maatschappij tot Nut van 't lgemeen, als spreker optreden de heer ds. P. Keller van Hoorn te Dordrecht. De leden zijn als gewoonlijk gemachtigd eene ruime introductie te verleenen.
- Slikkerveer, 30 Januari. Heden is van de werf van den scheepsbouwmeester M. Van der Kuijl alhier te water gelaten het rijnschip Emil, groot ongeveer 440 last, gebouwd voor den heer E. Bungert te Duisburg, en zal de kiel gelegd worden van het tweede, voor de Amsterdamsche Rijnbeurtvaart te Amsterdam, te bouwen rijnschip, groot ongeveer 420 last.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard 01-02-1893