rijsoord banner

- Rijsoord, 23 Mei. De vroege pereboomen, die zoo rijkelijk hebben gebloeid en reeds met vruchten overladen waren, laten thans voor verreweg het grootste deel hun vruchten vallen, zoodat met voor een minder dan gemiddelde opbrengst vrrest. Men schrijft het afvallen toe aan de strenge nachtvorsten in den bloeitijd. De appelboomen beloven een meer dan overvloedigen oogst.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 24-05-1911