rijsoord banner

- Ridderkerk, 13 April. Bij de door Burgemeester en Wethouders gehouden aanbesteding van het vernieuwen van een gedeelte der dorpstraat waren ingekomen vijf inschrijvingen; de laagste bleek te zijn L. Velthuizen Gz alhier voor f 1587,15, aan wien het werk is gegund.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 14 April 1888 (11de jg no. 1072)