rijsoord banner

- Ridderkerk, 7 Augustus. Door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is bij besluit van den 3/4 Augustus jl. vernietigd het besluit van 13/20 Mei jl. van Burgemeester en Wethouders dezer gemeente, waarbij door hen geweigerd werd aan het R. Cath. Par. Kerkbestuur van de Heilige Martelaren van Gorcum te Feijenoord vergunning te verleenen tot het stichten van een Roomsch Catholijk kerkgebouw te Bolnes en is alsnog in hooger beroep door hen aan dat kerkbestuur de gevraagde vergunning verleend.

- Rijsoord, 7 Augustus. Ds. W. Lamers pred. bij de Ned. Hervormde gemeente alhier, komt voor op het viertal voor predikant bij dezelfde gemeente te Groningen.

zaterdag 8 augustus 1896 (19e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1935