rijsoord banner

Meer en meer neemt het getal schilders toe dat Edam en Volendam jaarlijks bezoekt. Op dit oogenblik logeeren in het hotel te Volendam 14 of 15 buitenlandsche schilders, terwijl Amerikaansehe dames er een paar huisjes hebben gehuurd. Een dier woningen is tot atelier ingericht.

Dordrechtsche Courant 14 juli 1892