rijsoord banner

Rijsoord, 10 Juli. Menigmaal gebeurt het, dat het spel van jongens van 14 tot 16 jaar in een oogenblik veranderd in wederzijdsche geplaag, hetwelk soms treurige gevolgen na zich kan slepen. Zoo gebeurde zulks ook Maandagavond jl. De hier welbekende Jan Van den Berg haalde opeens een mes uit den zak en sneed een zijner makkers geducht mee over de hand. Mevrouw Van Leeuwen ontnam den snijder het mes, nam de gekwetste mee in haar woning, waar zij hem de hand verbond.

woensdag 11 juli 1900 (23e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2342