rijsoord banner

- Ridderkerk, 19 Januari. Op 15 Januari bedroeg het aantal schoolgaande kinderen op de openbare school alhier 201. Er zal dus waarschijnlijk uitbreiding van personeel plaats hebben.
- Rijsoord, 19 Januari. De afdeeling "Rijsoord" van de Centrale Liberale Kiesvereeniging in het district Ridderkerk vergadert a.s. Vrijdagavond te 6 1/2 uut ten huize van den heer G. Vink. De agenda bevat: 1. Rekening en Verantwoording van den Penningmeester; 2. behandeling van een nieuw ontwerp-reglement; 3. Verkiezing van een nieuw bestuur.
- Van den heer G. Stok zijn door een tweetal landloopers een paar schoenen ontvreemd.
- A.s. Zondagmorgen zal in de Ned. Herv. Kerk de voorbereiding van het H. Avondmaal plaats hebben, terwijl des middags de H. Doop zal bediend worden.
- J.l. Zaterdagavond ontspoorrde aan den Lagendijk van den stoomtram, treinnumeer Z 11, de goederenwagen, waardoor eenige vertraging in den dienst ontstond.
- Bolnes, 19 Januari. Tot voorzitter van de Commissie tot wering van Schoolverzuim is benoemd de heer C. de Borst en tot secretaris de heer W.A. Kalkman.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 20-01-1909