rijsoord banner

- Ridderkerk, 21 Januari.

Bevolking op 31 December 1890: 4003 M. 3920 V. 7923 T.
geboren 151 M. 155 V. 306 T.
ingekomen 212 M. 198 V. 410 T.
= 368 M. 853 V. 414 T.
= 4366 M. 3273 V. 8639 T.
Overleden 74 M. 86 V. 170 T.
Vertrokken 209 M. 223 V. 432 T.
= 383 M. 319 V. 602 T.
Bevolkking op 31 Dec. 1891: 4083 M. 3954 V. 8037 T.
Getal huwelijk 52. Betrekkelijke sterfte 1 op 47 zielen.
Onwettig geboorten 5. Tweeling geboorten 2. Levenloos geborenen 7. Naar Amerika vertrokken 9 personen.

- De influenza begint hier zoowel als in de verschillende buitenwijken dezer gemeente te verminderen. Er komen veel minder personen bij, en vele aangetasten zijn reeds beter of aan de beterende hand. Eenige liggen nog gevaarlijk, hun toestand is ten minste nog bedenkelijk. Ook zijn er eenige aan de gevolgen dier ziekte overleden.

- Heden avond vergaderde de vrijzinnige kiesvereniging "Burgerplicht" tot het stellen van een candidaat voor het lidmaatschap van den gemeenteraad. Er waren 21 leden tegenwoordig. Het bestuur stelde voor den heer mr. E. Van Popta, kantonrechter te Ridderkerk. Na eenige besprekingen werd deze heer met bijna algemeene stemmen tot candidaat geproclamerd. De verkiezing heeft plaats 28 Januari e.k.
- Bolnes, 21 Januari. De heer Arend MULDER, predikant bij de chr. Geref. gemeente alhier, heeft tot herstel van zijne gezondheid een verlof van drie maanden gekregen, ten einde zoo mogelijk de verloren gezondheid terug te krijgen.
- De heer K. De Labye, onderwijzer aan de openbare lagere school alhier, komt voor als no. 3 op de voordracht ter benoeming van een onderwijzer aan de openbare lagere school te Kralingen (hoofd de heer Snelleman).

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 23 Januari 1892 (13e jg.)