rijsoord banner

- Rijsoord, 31 Maart. Zaterdag j.l. trof den veehouder J. Legerstee eene ramp, die voor dezen man nog al zwaar genoemd kan worden. Eene melkkoe, nog kort te voren voor eene flinke som door Legerstee gekocht, lag Zaterdagavond dood op den stal. begaan met het lot van den grijsaard, die, trots zijn hoogen leeftijd, nog ijverig meewerkt, om het dagelijksche brood te verdienen, werd door edele menschenvrienden, op milde wijze, den veehouder Legerstee gesteund, waarvoor wij hen openlijk onzen hartelijken dank betuigen.

- Hendrik-Ido-Ambacht, 31 Maart. Woensdag j.l. is van de werf der heeren Jonker & Stans te water gelaten de goederenschroefstoomboot Wm. Egan & Co No. 22. Machine en ketels worden gemaakt bij ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 1 april 1905 (28e jg. No. 2833)