rijsoord banner

- Slikkerveer, 16 October. De letterlievende vereeniging "Cremer", opgericht op 20 october 1880, hoopt op a.s. Donderdag 23 October in de zaal van den heer A.J. Kasteelen te Ridderkerk, haar 10-jarig bestaande herdenken door het geven van eene buitengewonen uitvoering. Opgevoerd zullen worden: 1. De Werkstaking, toneelspel in een bedrijf; 2. De lastige Schoonpapa, kluchtspel in één bedrijf, en 3. Het Bedrogen Drietal, oorspronkelijk blijspel met zang in één bedrijf. De uitvoering zal door een bal besloten worden. (zie de advertentie in het hoofdblad)

- Bolnes, 15 October. Van de openbare school alhier, die ruim 300 leerlingen telt, zijn door het openen der Christelijke school alhier slechts 39 vaccinatiebriefjes door de ouders opgevraagd geworden. Wel een bewijs dat de grootste meerderheid der ouders het openbaar onderwijs verkiest boven het bijzonder.

- Hendrik-Ido-Ambacht, 15 October. Aan de grens dezer gemeente met Zwijndrecht zijn de vorige week twee kinderen aangetast door mazelen. Tot heden kwamen er geen nieuwe gevallen bij. De ziekte schijnt overgebracht te ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 18 oktober 1890 (13e jg. No. 1332)