rijsoord banner

Rijsoord, 19 Mei. W. v. G. was Woensdagmorgen jl. aan het baggeren in de Waal. De schuit, welke nog maar half gevuld met modder was, liep opeens vol water, hetwelk opgestuurd werd door den fellen Noordoosten wind. De schuit begon te zinken, doch v. G. wist zich gelukkig boven water te houden. op zijn hulpgeroep kwam redding opdagen, zoodat hij spoedig uit zijne benarde positie verlost werd. Met den schrik en een nat pak kwam v. G. vrij.

- Slikkerveer, 19 Mei. De werkman L. de Boer, werkzaam in de smederij der firma A.F. Smulders, had het ongeluk over eenige ijzeren staven te struikelen, met het noodlottig gevolg ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 20 mei 1905 (28e jg. No. 2847)