rijsoord banner

- Ridderkerk, 5 December. De nieuwe verordening van schoolgeldheffing op de openbare scholen alhier, zoo als deze is vastgesteld door de gemeenteraad in zijne vergadering van 30 Juni jl., is door Gedeputeerde Staten niet goedgekeurd, teruggezonden, omdat het schoolgeld te hoog was gesteld. De stukken zullen worden ter visie gelegd en later behandeld.

- Ijselmodne, 6 December. De heer H.L. Hortenius alhier, schrijft, aan de ds. Felix, dat hij, hoewel doleerende, op Zondagnamiddag in de hervormde kerk den evangelist E. Bakker hoorde spreken. Daarover werd hij voor den doleerenden kerkeraad geroepen en kerkelijk vermaand, waarna hij moest beloven, dat hij de hervormde kerk nooit meer zou bezoeken. Hij weigerde die beloft. Nu zal het Sanhedrin hem buiten de synagoge moeten zetten.

- Rijsoord, 2 December. Beroepen bij de Ned. ger. (doleerende) kerk te Enschede, ds. S. Sleeswijk Visser, predikant bij de gemeente alhier.

- Slikkerveer, 8 December. Heden is van de werf vand en scheepsbouwmeester M. Van de Kuijl alhier, te water gelaten het ijzeren Rijnschip Chatharina, groot ongeveer 370 lasten, gebouwd voor den heer A.C.T. Visscher te Schiedam, en zal de kiel gelegd worden voor een dito Rijnschip, groot ongeveer 340 lasten, voor rekening van den heer .... etc.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 6 december 1890 (13e jg.)