rijsoord banner

RIJSOORD, 16 September. - Het natuurschoon dat onze plaats in land- en waterpartijen aanbiedt, lokt menig inwoner van de omliggende steden, maar blijft ook een groot aantrekkingspunt op de vreemdelingen, vooral Amerikanen uitoefenen. 27 zijn er dezen zomer hier vast gelogeerd en velen die de plaats af en aan bezoeken. Onder hen bevinden zich schilders van beroep, en die de kunst uit liefhebberij beoefenen. Allen noemen Rijsoord hun lievelingsplaats en menig gezicht in en om Rijsoord, zoo land- als waterpartij, door bekwame hand geschilderd, werd tegen hoogen prijs verkocht.
Als een bewijs hoe ver de kunst gaat, dient wel het volgende: De vorige week had een schilder zijn landschap klaar, het gras was in malschen tint geschilderd en de vervaardiger stond met een paar kunstbroeders op eenigen afstand in het weiland het schilderstuk te bekijken. Een koe nadert het schilderij en opgewekt door het jeugdige malsche gras, komt het dier al nader en nader tot het bedriegelijk getrouw afgebeeld natuurtafereel, stak de tong uit en lekte een paar maal over het doek. Helaas! het dier ondervond het bedriegelijke van de kunst, want de nasmaak was bitter en een beet najaarsgras kon die maar moeilijk verdrijven. Hoe ingenomen ook de schilder met deze vlijende, echt natuurlijke, ongekunstelde kritiek was, ook voor hem was de nasmaak bitter, want zijn tafareel, op zoo gelikte wijze beoordeeld, was nagenoeg geheel van het doek verdwenen.

De grondwet 11-10-1892