rijsoord banner

- Rijsoord, 17 Maart. In den vroegen morgen van Woensdag j.l. begaf A.P., wonende op de bouwmanswoning "Bouwlust" aan den Voorweg alhier, naar het "stak", om zich de handen te wasschen. Eenigzins ongerust over het betrekkelijk lang wegblijven van genoemden A.P. ging diens broeder naar hem zoeken en - vond hem te water liggen. Toen de drenkeling op den kant was gehaald, moesten de familieleden tot hunne groote droefheid ontwaren, dat de levensgeesten reeds geweken waren.

- Bolnes, 17 Maart. J.l. Dinsdagavond was werkman Johannes N. alhier niet bij zijn moeder thuis gekomen. Nu dat gebeurde wel meer. Deze N. was een alhier bekend persoon, die heel veel misbruik maakt van sterken drank ...

NB.
- Overledene Arie Plaizier, leeftijd 31 jaar en 2 mnd
Vader Adrianus Plaizier
Moeder Maria Steenbergen
Plaats Ridderkerk
Datum overlijden 15-03-1905
Bron Ridderkerk 1905 -37
- Overledene Johannes Nugteren , leeftijd 44 jaar en 4 mnd
Vader Leendert Nugteren
Moeder Trijntje de Haan
Echtgenoo/te Jacoba Stevendina Salacroup
Plaats Ridderkerk
Datum overlijden 15-03-1905
Bron Ridderkerk 1905-38
(http://rotterdam.digitalestamboom.nl)

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 18 maart 1905 (28e jg. No. 2829)