rijsoord banner

- Ridderkerk, 2 April. In den ouderdom van ruim 88 jaren is alhier overleden Abraham Plaisier, metalen-kruisridder, tevens drager der citadelmedaille. In deze gemeente in nu nog één metalen-kruisridder woonachtig.
- De heer mr. E. Van Popta heeft tegen 15 April a.s. zijn eervol ontslag als kantonrechter alhier aangevraagd.

zaterdag 4 april 1896 (19e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde