rijsoord banner

- Rijsoord, 19 Februari. Zagen wij in het vorige nummer dezer courant den ongunstigen toestand van land- en vlasbouwers in onze nabuurschap vermeld, te dezer plaatse is het weinig of niets beter gesteld. Ook de visschers klagen steen en been. Wel kunnen zij over het dood gaan der visch nog niet oordeelen, maar bijna drie maanden gingen werkeloos voorbij en nog is het niet te voorzien, wanneer het ijs opgeruimd zal zijn. Tot overmaat van ramop begint hald Maart, vor den tijd van tien weken, de sluiting der visscherij. Waarlijk achter de verzuchting Arme boeren! kunnen wij gevoegelijk plaatsen: Arme visschers!
- Zwijndrecht, 19 Februari. Toen heden mrogen drie ingezetenen van deze gemeente aan de Merwekade te Dordrecht eene roeiboot, met zout geladen, hadden vastgelegd, ten einde haar te ....

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 21 februari 1891 (14de jaargang)