rijsoord banner

- Rijsoord, 10 September. Bij de gewone collecte jl. Zondag in de Ned. hervormde kerk gehouden, werd van een onbekenden gever f 25 ingezameld. Deze kan zich overtuigd houden van den warmen dank der gemeenteleden.
- Men is hier begonnen met het rooien van jammen aardappelen. De uitkomst mag over het algemeen goed genoemd worden, terwijl de qualiteit uitstekend is. De markt belooft niet hoog te worden en dat is niet te verwonderen, de groote hoeveelheid aardappelen in aanmerking genomen dat gedolven zal worden.

zaterdag 11 september 1897 (20 jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2047