rijsoord banner

- Rijsoord, 22 Augustus. Aan de buitenzijde van de Waal staat o.m. de stoomlokkenzwingelfabriek van den heer C. van Nes. Op een kleinen afstand daarvan stond eene groote schuur, van steen gebouwd en met pannnen gedekt, met annex woonhuis, bewoond door A.R. van Nes Cz. en Adr. Biesbroek. In deze schuur was geborgen circa 90000 K.G. afval van vlas, zooals lokken en snuit en circa 70000 K.G. geroot vlas. Achter deze schuur stond een paardenstal, waarin 3 voer klaverhooi geborgen was. Door een tot heden onbekende oorzaak brak Zaterdagmorgen omstreeks twaalf uur brand uit in genoemden paardenstal. Toen men meende, dat men dezen brand gebluscht had, sloegen opeens de vlammen uit het dak der schuur. Aan blusschen viel niet te denken, zoodat de brandweer zich slechts kon bepalen tot het behouden van het machinegebouw en belendende huizen, hetgeen haar dan ook met zeer veel moeite gelukte. Niet alleen de Rijsoordsche brandspuit, maar ook die van Ridderkerk en van Oostendam verleenden hulp. De schuur met het woonhuis brandden geheel uit, terwijl al hetgeen in de schuur geborgen was, in de vlammen omkwam. Assurantie dekt grootendeels de schade. De inboedel van A.R. van Nes was geassureerd, doch die van Adr. Biesbroek niet. Beiden konden echter veel van hun inboedel redden.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 23 augustus 1905 (28e jg. No. 2874)