rijsoord banner

- Rijsoord, 23 November. De Kerkvoogdij der Ned. Herv. kerk heeft, met ingang van 1 Januari a.s., tot koster benoemd R.E. Baan te Ridderkerk (Pruimendijk).
- Bolnes, 23 November. Jl. Dinsdag had in Volksbelang een lichtbeeldenvoorstelling plaats van het Leger des Heils. De leiding was opgedragen aan een ensign. van genoemd leger. 's Middags was er voorstelling voor kinderen en 's avonds voor groote menschen. Beide voorstellingen ...;

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 24-11-1906 (No. 3005)