rijsoord banner

Gezond Rijsoord!
Als een bewijs, dat Rijsoord wel tot de gezonde streken gerekend kan worden, diene, dat op dit oogenblik in ons midden, zoover wij althans weten, nog 11 personen zijn, die den ouderdom van 80-90 jaar bereikt hebben. Het zijn:
L. Nugteren Pz., P. De Gelder, wede. I. van Die-Den Ouden, W. Nugteren, J. Legerstee en zijn vrouw, J. Van Bree, wede. A. Plaizier-DMeijer, Aart Van Gameren, M. Stehouwer, wede. J. Nugteren-Molendijk en T. Van Stoppelenburg.
Al deze genoemden wonen op een betrekkelijk dichten afstand kort bij elkaar.

Rotterdamsch Nieuwsblad 30-01-1911