rijsoord banner

- Rijsoord, 29 Mei. Jl. Zondag in de voormiddaggodsdienstoefening maakte onze geachte leeraar ds. Sleeswijk Visser bekend, voor de beroepen naar Westmaas en naar Noordeloos te hebben bedankt.

- Met den bouw van een onderwijzerswoning bij de school met den Bijbel alhier, zal weldra een begin worden gemaakt.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 30 Mei 1888 (11de jg No. 1085)