rijsoord banner

- Rijsoord, 14 Maart. In den laten avond van Vrijdag j.l. zwierven alhier een paar personen rond, die meer dan voldoende aan Bacchus hadden geofferd. Enkele bewoners werden door hen lastig gevallen, die, omdat zij hun geeen geld of sterken drank wilden verstrekken, op een stroom van vloeken en verwenschingen werden onthaald.
Al razende en zwaaiende keerden zij ons plaatske den rug toe, en legden zich op den berm langs den Straatweg ter ruste. Niet lang daarna werd de heer L. Stok opgeschrikt door hulpgeroep. Deze spoedde zich naar buiten, wekte eenige omwonende buren en - toen bleek, dat één der twee zwervelingen, door een tot heden onbekende oorzaak, te water was geraakt. Met vereende krachten was hij nu spoedig op het droge getrokken. De man werd nu verder aan zijn lot overgelaten; zijn metgezel zou wel goed op hem passen. Den volgende morgen echter vond men den drenkeling dood op den berm liggen, niet ver van de plaats, waar hij te water gelegen had. Van zijn metgezel was geen spoor te vinden.
Het lijk werd daarop naar Ridderkerk vervoerd, nadat Dr. Flohil de doodschouw had gehouden. Uit verschillende brieven en documenten, welke op het lijk werden gevonden, bleek de overledene te zijn Johan Frederik v.d. Ende, oud 34 jaren, geboren te Haarlem, van beroep damescoupeur. De overleden had geen vaste woonplaats.

NB.
Overledene Johannes Frederik van der Ende, leeftijd 34 jaar
Vader Daniel van der Ende
Moeder Clazina Wilhelmina Groenings
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 11-03-1905
Opmerkingen akte nr. 47; overleden te Ridderkerk
Bron Rotterdam 1905 s019v
(http://rotterdam.digitalestamboom.nl/)

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 15 maart 1905 (28e jg. No. 2828)