rijsoord banner

- Rijsoord, 7 October. Nadat de tramweg door den Raad van Toezicht was in orde bevonden, werd de dienst Zaterdag 1 October jl. voor het publiek geopend. Dien dag reeds maakte menigeen gebruik van het nieuwe vervoermiddel. Zondag jl. echter was het vervoer van passagiers op een oogenblik zoo groot, dat velen zich tevreden moesten stellen met een plaatsje in de goederenwagon. Alles ging zoo ordelijk, dat er van rumoerige tooneeltjes geen sprake was. Reeds lang voor de tram op de verschillende punten in ons voormalig dorpje stopte, hadden zich daar tal van kijkers vereenigd.

- Slikkerveer, 7 October. Van de werf der firma P. Boele Pz. alhier is gisteren met goed gevold te water ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 8 oktober 1904 (27e jg. No. 2783)