rijsoord banner

Rijsoord, 18 October.
Hoewel door de vele regens de grond nog al nat is, is men hier druk bezig met aardappelenrooien. De uitkomst gaat vrij wel, de qualiteit is uitmuntend, de prijzen echter zijn laag en variƫeren van 40 tot 45 stuivers per mud. Niettegenstaande de waterstand in de Waal laag kan genoemd worden, wordt, aan den Oostendam vooral, nog voortdurend de last en schade van het vlaswater ondervonden.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 19 oktober 1887 (10e jg.)