rijsoord banner

Rijsoord, 31 Augustus. De zevenjarige A. De Z. was Donderdagavond jl. in den Schalkendijk aan het hoepelen, toen op eens zijn hoepel in de sloot rolde. Nu spoedig een dok gehaald, om in vereeniging met een jonger zusje hem weer op het droge te krijgen. Bijna was het ons manneke gelukt, zijn hoepel te grijpen toen hij onderuit schoot en hals over kop in de sloot plofte. Op het geschreeuw en geroep van hem en zijn zusje kwam een meisje aanloopen, wie het gelukte, hem uit zijne netelige positie te redden. Van top tot teen bemodderd, sukkelde het ventje, doch zonder hoepel, huilend naar huis, terwijl zijn zusje, bleek van schrik, met den stok achteraan kwam.

zaterdag 1 september 1900 (23e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2357