rijsoord banner

- Rijsoord, 6 Maart. Den 16 Maart a.s. hoopt de Zangvereeniging "Oefening en Uitspanning" alhier hare 13e jaarvergadering te houden in de openbar school. genoemde vergadering is toegangelijk voor kunstlievende leden en geïntroduceerden.
- Heerjansdam, 2 Maart. Een keotsier, in dienst van eene brouwerij te Dordrecht, reed op een avond in Februari 1889 met zijn bierwagen in een gat, zich bevindende in den weg over de Develsluis onder deze gemeente. Door den daardoor onstanen schok viel hij van zijnen wagen en overleden kort daarop aan de gevolgen van den val. Zijnen weduwe dagvaardde later het Hoogheemraadschap [...]

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 08-03-1893